Akkoç, İbrahim Taner, ve Emre Ozan Aksöz. “Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (Mayıs 13, 2021): 606–620. Erişim Temmuz 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/196.