Alyakut, Ömür. “Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (Mayıs 13, 2021): 699–715. Erişim Temmuz 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202.