Şimşek, Mehmet, ve Murat Özdamar. “Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları Ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 811–822. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209.