Bayram, Ümmühan, ve Serap Alkaya. “Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1028–1043. Erişim Temmuz 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222.