Özen, İbrahim Akın. “Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1077–1089. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/225.