Şenerol, Hüseyin, ve Ayten Akatay. “Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1090–1108. Erişim Haziran 15, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/226.