Sop, Serhat Adem, Utku Ongun, ve Rıdvan Abalı. “Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1123–1138. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/228.