Yılmaz, Mustafa Kemal, ve Ali Vahidli. “Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1454–1476. Erişim Haziran 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/248.