Keskin, Emrah, ve Nevres Sezen. “Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi Ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1592–1606. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/256.