Yayla, Özgür, ve Gözde Seval Ergün. “Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 1624–1639. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/258.