Alyakut, Ömür. “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 3 (Mayıs 13, 2021): 1867–1884. Erişim Haziran 15, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/273.