Atsız, Neciphan, ve Serkan Türkmen. “Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 3 (Mayıs 13, 2021): 2018–2030. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283.