İflazoğlu, Nurhayat, ve Kurban Ünlüönen. “Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no. 3 (Mayıs 13, 2021): 2606–2621. Erişim Kasım 28, 2021. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/319.