Akın, Mehmet Halit, Kurtuluş Karamustafa, ve Yüksel Öztürk. “Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 1 (Mayıs 13, 2021): 443–458. Erişim Temmuz 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426.