Aktaş, Abidin Can, ve Özlem Köroğlu. “Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 1 (Mayıs 13, 2021): 678–703. Erişim Mayıs 17, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/440.