Özkan, Tülay, ve Burcu Alan. “Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut Ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 816–828. Erişim Temmuz 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/450.