Cuma, Ahmet, Atınç Olcay, ve Ercan İnce. “Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 829–850. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/451.