Acun Köksalanlar, Ayşen, ve Ahmet Köroğlu. “Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları Ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 851–876. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/452.