Tekeli, Mehmet, ve Aziz Gökhan Özkoç. “İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 969–984. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/458.