Paslı, Mehmet Mert. “Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1005–1017. Erişim Temmuz 29, 2021. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/460.