Ayar, İlknur, ve Havva Tarakcı. “Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1070–1087. Erişim Haziran 22, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/464.