Çılgınoğlu, Hakkı, ve Sercan Aytuğar. “Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri Ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1088–1102. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/465.