Özgül Katlav, Eda, ve Emre Aykaç. “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1150–1166. Erişim Haziran 22, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/469.