Akgül, Onur, ve Özlem Köroğlu. “Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi Ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1200–1219. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/472.