Kurt, Gülden, ve Reyhan Arslan Ayazlar. “Gastronomi Turist Taksonomisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1280–1298. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/476.