Ayaz, Nurettin, ve Ömer Ceyhun Apak. “Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1319–1331. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/478.