Dalan, Cesim, ve Işıl Arıkan Saltık. “Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1451–1473. Erişim Haziran 19, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/485.