Çakmak, Muzaffer, ve Serdar Çöp. “Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1474–1486. Erişim Haziran 19, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/486.