Mutlu, Çiğdem, ve Zafer Akbaş. “11 Eylül Saldırıları Ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör Ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1487–1508. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/487.