Yetiz, Filiz, ve Burcu Ilgaz. “Küçük Ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1509–1524. Erişim Temmuz 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/488.