Mancı, Ali Rıza, ve Engin Tengilimoğlu. “TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (Haziran 10, 2021): 1525–1545. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/489.