Yıldırgan, Recep, ve İsmail Bilgiçli. “Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1687–1703. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/502.