Çiftçi, Ali Kemal, ve İbrahim Tuğkan Şeker. “Geleneksel Pişirme Tekniklerinin Koronavirüse Yakalanma Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1739–1755. Erişim Ekim 17, 2021. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/510.