Sezgin, Mete, ve Murat Yurtlu. “Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Ve PROMETHEE Yaklaşımı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1756–1784. Erişim Ocak 20, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/511.