Ayaz, Nurettin, ve Fatih Musellim. “Kişilik Tipleri Ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1785–1802. Erişim Ekim 5, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/512.