Acar, Ayşegül, ve İsa Uğur. “Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1803–1814. Erişim Ekim 4, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/513.