Tengilimoğlu, Engin, ve Yüksel Öztük. “Gezi Ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti Ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1815–1832. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/514.