Altıntaş, Furkan Fahri. “Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA Ve MARCOS Yöntemleri Ile Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1833–1856. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/516.