Aykaç, Emre, ve Mehmet Tekeli. “Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1874–1895. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/519.