Baytok, Ahmet, ve Mehmet Boyraz. “Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1927–1944. Erişim Ekim 26, 2021. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/524.