İflazoğlu, Nurhayat, İpek Itır Can, Mehmet Nur, ve Eymen Cevent Nisani. “Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1982–2001. Erişim Ekim 6, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/527.