Güven, Ebru Özlem, Ayşegül Çay, Ramazan Özavcı, ve Abdulmenaf Korkutata. “Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 2017–2035. Erişim Ekim 6, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/529.