Özdemir, Fatih, ve İsmail Demirci. “Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 2049–2066. Erişim Eylül 25, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/532.