Çavuşgil, Bilge, ve Sena Erden Ayhün. “Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 2067–2085. Erişim Ocak 20, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/533.