Özmen Arısoy, Nazlı, Ercan İnce, ve Atınç Olcay. “Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi Ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 2086–2106. Erişim Ekim 5, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/534.