Çelen, Onur, ve Muharrem Tuna. “Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 2127–2148. Erişim Ekim 6, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/536.