Uçar, Ömür, ve Mustafa Kırhasanoğlu. “Doğu Karadeniz’deki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 2149–2165. Erişim Ekim 4, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/537.