Özkan, Çiğdem, ve Barış Yeşildağ. “Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Eylül 7, 2021): 1603–1615. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/542.