Avcı, Eda, ve Övünç Bardakoğlu. “Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci Ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2254–2273. Erişim Eylül 25, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/547.