Eren, Serdar, ve Tansu Elif Dinç. “Kültürel Miras Turizminde Somut Varlıklara Yönelik Koruma Stratejileri: Eskişehir Yazılıkaya Anıtı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2274–2299. Erişim Ekim 6, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/548.